Όροι και Προϋθποθέσεις

1. Εισαγωγή
Οι γενικοί όροι πώλησης και χρήσης, που αναφέρονται (εφεξής ως " Γενικοί Όροι "), έχουν ως μοναδικό στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες πώλησης ανάμεσα σε κάθε χρήστη του ιστοχώρου
www.kolarides.com (εφεξής θα αναφέρεται ως "πελάτης") και στην Private Institute of Accountancy Kolarides Ltd εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη με αριθμό HE23522; (εφεξής αναφερόμενη ως "Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη"). Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι οι μόνοι εφαρμόσιμοι και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, πλην εξαιρέσεως, εκφρασμένης γραπτώς και με σαφήνεια. Το Ινστιτούτο Λογιστκής Κολαρίδη μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των Γενικών Όρων. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο πελάτης να ανατρέχει σε αυτούς τακτικά. Θεωρούμε πως επιβεβαιώνοντας την παραγγελία σας, αποδέχεστε πλήρως τους γενικούς όρους πώλησης κατόπιν ανάγνωσης αυτών.

 

2. Τρόπος παροχής των υπηρεσιών www.kolarides.com
Η υπηρεσία ηλεκτρονικών αγορών Λογιστικών Εκδόσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών των διδάκτρων για τις Λογιστικές Πιστοποιήσεις αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου www.kolarides.com. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των Λογιστικών Εκδόσεων και οι ηλεκτρονικές πληρωμές των διδάκτρων για τις Λογιστικές Πιστοποιήσεις και Εκπαίδευση ευελπιστεί να καλύψει με ένα σύγχρονο, αυτόνομο και αποδοτικό τρόπο την απαίτηση για άμεση εξυπηρέτηση του μαθητή και πελατών. 
 

Ο ιστοχώρος χωρίζεται σε διαφορετικές διακριτές ενότητες (π.χ. Εκδόσεις Ινστιτούτου, Για Μαθητές, κλπ) πληροφοριών. 

Με την καταχώρηση μιας κωδικοποιημένης πληροφορίας ενεργοποιείται άμεσα μια τηλεειδοποίηση προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθητή ή πελάτη. Επομένως, ο πελάτης θα λάβει ένα e-mail με δομημένη την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται είτε σε φυσικά είτε σε νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων αυτά θα λαμβάνουν την πληροφόρηση μέσω ενός φυσικού προσώπου που θα αποτελεί και το «συνδρομητή» της υπηρεσίας στο πρόσωπο του οποίου θα αποστέλλεται η πληροφόρηση.

 

3. Πληρωμή Διδάκτρων/ Αγορά Εκδόσεων
Για να ενεργοποιήσετε μια πληρωμή διδάκτρων ή αγορά Εκδόσεων, μπορείτε να το κάνετε με 3 τρόπους:

Σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η πληρωμή διδάκτρων/ αγορά εκδόσεών σας ενεργοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η γλώσσα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και το τηλέφωνο είναι είτε η Ελληνική ή η Αγγλική - ανάλογα με την επιθυμία και προσέγγιση του μαθητή ή πελάτη.

 

4. Πληροφορίες υπηρεσίας
Το Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη δίνει μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες, που είναι σχετικές με τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγγελιών.

 

5. Τιμές
Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστοχώρο είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος για την Κύπρο ανέρχεται σε 15%.  Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές εμφανίζονται σε ευρώ αλλά και στο προηγούμενο αντίστοιχο νόμισμα της χώρας παράδοσης ενημερωτικά και χωρίς καμία δέσμευση. Στην τελευταία φάση της πληρωμής της συνδρομής θα εμφανιστεί αναλυτική κατάσταση των αγορών του συνδρομητή όπου θα εμφανίζεται η πληροφόρηση πως 'Δεν υπάρχει χρέωση ΦΠΑ λόγω της απαλλαγής του Ινστιτούτου Λογιστικής Κολαρίδη ως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ιδιωτικό φροντιστήριο.' Το Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη επιφυλάσσεται το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στις Εκδόσεις, Λογιστικές Πιστοποιήσεις και Εκπαίδευσή του σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον ιστοχώρο κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.

6. Ασφαλής πληρωμή
Ο μαθητής ή πελάτης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει μέσω διαδικτύου (μέσω JCC 
www.kolarides.com).


Σε ότι αφορά στη διαδικτυακή διεκπεραίωση της πράξης αυτή ικανοποιεί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλούς συναλλαγής στο διαδίκτυο. Ο συνδρομητής με ένα πολύ απλό και φιλικό τρόπο πλοηγείται στην συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για διεκπεραιωθεί η εμπορική πράξη. Το Ινστιτούτο Λογσιτικής Κολαρίδη υποστηρίζει της πιστωτικές κάρτες VISA και MASTERCARD.


Με την καταβολή του τέλους της συνδρομής άμεσα ενεργοποιείται η πληρωμή δόσης του μαθητή ή η παραγγελία του πελάτη με την ποσότητα που έχει επιλέξει.

 

7. Διαδικασία Εγγραφής και Αγοράς Εκδόσεων ή Πληρωμής Διδάκτρων από Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη
Ο ενδιαφερόμενος αφού μελετήσει τις Λογιστικές Εκδόσεις, επιλέγει αυτό που τον αφορά.
Συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση παραγγελίας, η οποία περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας και αποδοχή στους όρους και κανονισμούς του ιστοχώρου.

Αφού κατατεθεί η φόρμα, εμφανίζεται μια περιληπτική οθόνη στον επισκέπτη με τις επιλογές του. 

Όταν επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα τότε θα μεταφερθεί σε άλλη οθόνη η οποία θα του ζητά τα στοιχεία της κάρτας. Με την υποβολή των στοιχείων αυτών, γίνεται αυτόματα έλεγχος της κάρτας και αν ληφθεί θετική έγκριση τότε ο λογαριασμός του συνδρομητή ενεργοποιείται άμεσα και τίθεται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που καλύπτει η συνδρομή του. Παράλληλα, ο πελάτης λαμβάνει ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, με διάφορες πληροφορίες που αφορούν τις Εκδόσεις ή Δίδακτρα που πλήρωσε.

 

 

 

 

8. Δικαίωμα ακύρωσης: Ικανοποιημένοι ή επιστροφή χρημάτων.
Ο πελάτης διατηρεί (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L 121-20 του Κώδικα Κατανάλωσης) το δικαίωμα υπαναχώρησης από την καταβολή της αγοράς Εκδόσεων για τη διάρκεια των 15 μερών από τη στιγμή της πληρωμής. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο πελάτης να επικοινωνήσει εγγράφως στο accounts@kolarides.com. Μετά την παρέλευση των 15 μερών οι πληρωμές θα κατακρατούνται από την υπηρεσία και ο πελάτης θα διατηρεί τα προϊόντα του (Εκδόσεις).

Το δικαίωμα των 15 μερών ασκείται μόνο μια φορά ανά πελάτη.


Όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι…) τα οποία καταχωρήθηκαν από τον συνδρομητή δεν μπορούν να ανακτηθούν.

 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, το Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη αποζημιώνει τον πελάτη στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας με την οποία πραγματοποιήθηκε η πληρωμή ή σε περίπτωση συμβατικής πληρωμής με αντίστοιχο τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον πελάτη.

 

9. Διαφορές και ευθύνες
Όποια και αν είναι η έδρα του μαθητή ή πελατη, κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παρόντων Γενικών Όρων υπόκειται στις αρμόδιες κυπριακές δικαστικές αρχές.
 

Το Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη μη εκτέλεση του παρόντος συμβολαίου για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, ή ευθύνης του πελάτη ή για οποιονδήποτε άλλο απρόβλεπτο και ανυπέρβλητο λόγο.

 

10. Υποβολή παραπόνων
Ο μαθητής ή πελάτης αλλά και ο ενδιαφερόμενος για τις Εκδόσεις του Ινστιτούτου ή τις Λογιστικές Πιστοποιήσεις και Εκπαίδευσή του, μπορεί να υποβάλει όποιο ερώτημα ή παράπονο έχει προς τις υπηρεσίες και προϊόντα μας (κ. Χαριτίνη Χατζηζωρζή, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών) στο τηλέφωνο 22670778 ή στο info
@kolarides.com, στο τηλεομοιότυπο 22872586 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

KOLARIDES INSTITUTE OF ACCOUNTANCY

ΤΘ 2, 
1512 Λευκωσία
 
Διεύθυνση Γραφείων
Ξανθίππης 13,
2ος Όροφος
Στρόβολος

Ώρες λειτουργίας:
09:00-20:00 καθημερινά

 

11. Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Οι πληροφορίες που επικοινωνούνται στο Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας και την έκδοση των τιμολογίων. Σε περίπτωση απουσίας τους, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί. Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στον ιστοχώρο, δεσμεύεστε να μας παρέχετε έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά στο πρόσωπό σας. Η επικοινωνία ψευδών πληροφοριών αντιτίθεται στους παρόντες Γενικούς Όρους του   ιστοχώρου μας.
 
Το Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη χρήση των πληροφοριών που αφορούν τον κάθε μαθητή ή πελάτη.
Ο μαθητή ή πελάτης έχει μόνιμο δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης σε όλα τα δεδομένα που τον αφορούν. Ο μαθητήςανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει αίτηση στο Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη για να μάθει ποια στοιχεία που τον αφορούν βρίσκονται στη διάθεσή του. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν αίτησής, να τροποποιήσει τα δεδομένα του.

Το Ινστιτούτο Λογιστικής Κολαρίδη είναι ο μόνος κάτοχος των πληροφοριών που σας αφορούν.
 

Περισσότερα απο την ίδια κατηγορία:
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Όροι και Προϋθποθέσεις
KOLARIDES INSTITUTE OF ACCOUNTANCY Legal Disclaimer
Privacy Commitment
Αντώνης Λογίδης "'Η φοίτηση μου στο KOLARIDES INSTITUTE και η επιτυχία μου στο LCCI Higher στην Γ' Γυμνασίου καθόρισε τη μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική μου πορεία."

Αντώνης Λογίδης (ACA, FCA),
Συνέταιρος
Grant Thornton (Cyprus) Ltd
Ζήνωνας Κληρίδης "Συγχαρητήρια για το έργο και επιτυχία του KOLARIDES INSTITUTE το οποίο έχει καθιερωθεί, και σήμερα είναι ένα από τα πλέον γνωστά brand names της Κύπρου. Σας εύχομαι από καρδίας με την νέα τεχνολογία να το κάνετε, γιατί όχι, παγκόσμιο."

Ζήνωνας Κληρίδης,
Λειτουργός ...
Μαρίτσα Πολυκάρπου-Ιωάννου "Αν και διαμένω μόνιμα στη Λάρνακα επέλεξα το KOLARIDES INSTITUTE για σίγουρη επιτυχία και διαπίστωσα πως έχει από τους πιο έμπειρους καθηγητές στο είδος τους."

Μαρίτσα Πολυκάρπου-Ιωάννου,
Πλήρωμα Αεροσκάφους
Κυπριακές Αερογραμμές
Demetris Rotis "Είμαι έκπληκτος από τις επιτυχίες των φοιτητών σας. Μπράβο!"

Δημήτρης Ροτής,
Δικηγόρος
Andreas Neokleous & Co LLC
Αντώνης Γεωργιάδης "Το KOLARIDES INSTITUTE είναι πολύ βοηθητικό για όσους νέους θέλουν να εργαστούν στον χώρο της λογιστικής."

Αντώνης Γεωργιάδης,
Συνταξιούχος
Κυπριακές Αερογραμμές
Δήμητρα Ελευθερίου "Πολύ καλή και ευκολόχρηστη ιστοσελίδα."

Δήμητρα Ελευθερίου,
Marketing Executive
Fileminders Ltd
Νάκης Τρύφωνος "Πολύ καλή και επαγγελματική ιστοσελίδα."

Νάκης Τρύφωνος,
Head - Physical Security Department
Marfin Laiki Bank
Γεωργία Χειμωνίδου "Η συνεργασία με το KOLARIDES INSTITUTE σε θέματα αναβάθμισης της εταιρικής του ταυτότητας, αποδείχτηκε οφέλιμη και για τα δύο μέρη. Μαζί, καταφέραμε να δώσουμε μια φρέσκια προσέγγιση, του είδη αναγνωρισμένου εταιρικού του ονόματος και προφίλ, χωρίς να αλλοιωθεί η εικόν ...
Ibaa Meibar "Εργαζόμενη στο KOLARIDES INSTITUTE βρήκα ένα κράμα επαγγελματισμού και φιλικότητας. Θαυμάζω τον τρόπο που οι Καθηγητές φέρονται στους φοιτητές με σεβασμό και αγάπη και η Διοίκηση πάντα στοχεύει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων."

Ibaaa Ghafari Meibar
Administration & ...
Simon Aynedjian "Εξαιρετικής ποιότητας newsletters. Συγχαρητήρια."

Simon Aynehian,
Γενικός Διευθυντής
Emedia Λτδ (μέλος GAP Vasilopoulos Group)
Ευγενία Ηροδότου Αλεξάνδρου "Τα newsletters σας είναι υψηλής ποιότητας. Πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και εξαιρετικές συστάσεις βιβλίων. Καλή συνέχεια!"

Ευγενία Ηροδότου Αλεξάνδρου,
Sales & Marketing Manager,
Energy Intel Services Ltd
"Πάρα πολύ καλό newsletter! Εκπροσωπεί άψογα την ολιστική προσέγγιση της γνώσης μεσα απο την αγάπη για τα μαθηματικά με το βλέμμα πάντα στραμμένο στον πολιτισμό και στην εξέλιξη του πνεύματος."

Ελευθερία Ηρακλέους
"Πολύ καλή η ποιότητα της ιστοσελίδας και του newsletter σας!"

Eleonora Krapchetova,

Pennville Holdings Ltd
"Το newsletter του KOLARIDES INSTITUTE έχει πολύ καλά άρθρα."

Στέλιος Στυλιανού

Ισχυ από: EasyConsole | Δημιούργημα της: Dynamic Works